Nasi partnerzy
Do pobrania
Strona główna - Oferta urządzeń
Szkolenia
Wybrane aplikacje
Aktualności
Kontakt
Serwis
Cenniki
 Urządzenia dla HP i OŚ
 Laboratoria Higieny Pracy
Aspiratory osobiste i akcesoria
Aspiratory stacjonarne
Kalibratory przepływu
Dozymetry wibracji
Dozymetry hałasu
Mierniki i kalibratory hałasu
Mierniki mikroklimatu
Mierniki oświetlenia
Analizatory gazów
Mierniki wentylacji
Próbnik czynników biologicznych
Wskaźniki rurkowe
 Laboratoria Ochrony Środowiska
Poborniki pyłu PM10, PM2.5 PM1
Poborniki na rurki i płuczki
Kalibratory przepływu
Analizatory optyczne PM10, PM2.5 PM1
 Mierniki jakości powietrza
Analizatory jakości powietrza Quest
 Hałas i wibracje maszyn i urządzeń
Mierniki hałasu
Mierniki wibracji
  Urządzenia do monitoringu pomieszczeń czystych
 Liczniki cząstek i akcesoria
Liczniki cząstek do pomieszczeń czystych
Generatory aerozolu
Dilutery aerozolu
Poborniki mikrobiologiczne
Zestaw do badania integralności filtrów
i monitoringu pomieszczeń czystych
 Liczniki cząstek do cieczy
 Liczniki cząstek do cieczy
Liczniki cząstek do olejów
Liczniki cząstek do wody
Liczniki cząstek do cieczy farmaceutycznych
 Liczniki i analizatory cząstek
w powietrzu i innych gazach
 Liczniki cząstek Grimm
Liczniki cząstek Grimm 1.108 i 1.109
Akcesoria do liczników Grimm
 Liczniki cząstek Topas
Liczniki cząstek Topas
Generatory i dilutery aerozoli Topas
Rozpylacze pyłu Topas
 Analizatory pyłu AnaTec
Analizatory pylenia Dust Mon
Analizatory wielkości pyłu PartAn
 Impaktory kaskadowe
Impaktory kaskadowe osobiste
Impaktory kaskadowe stacjonarne
Impaktory kaskadowe biologiczne
 Wzorce aerozoli
Aerozole w cieczach
Pyły testowe
 Aparatura do badań filtracji
 Stacjonarne stanowiska filtracji
Stacjonarne stanowiska Topas
 Przenośne systemy filtracji
Przenośne stanowiska Grimm
 Analizatory wielkości porów
Analizator wielkości porów


 Poniżej przedstawiamy nowości w naszej ofercie:

 Cyklon do poboru frakcji torakalnej oraz respirabilnej

HIT!


Cyklon zgodny z normą PN EN 481 !!


W zależności od stosowanego przepływu cyklon umożliwia pobór frakcji torakalnej lub respirabilnej zgodnie z normą PN EN 481. Dla frakcji torakalnej wymagany jest przepływ 1,6 l/min natomiast dla frakcji respirabilnej 4,2 l/min. Pobór pyłu odbywa się na filtry Fi 37 mm umieszczony w plastikowej oprawie. Ze względu na niski przepływ cyklon może być stosowany z ogólnie dostępnymi aspiratorami osobistymi. Zalecamy stosowanie aspiratorów GilAir-3 w przypadku poboru frakcji torakalnej. W celu poboru frakcji respirabilnej należy zastosować aspiratory o podwyższonym przepływie do 5 l/min. W tym celu należy stosować aspiratory GilAir-5, Gilian-5000 lub GilAir-Plus.
Dokładny opis dostępny w załączonym pliku:


Ulotka

 
 Miernik Mikroklimatu EHA MM101- Jedyny zgodny z Normą!

NOWOŚĆ!!!


Miernik EHA MM101 umożliwia pomiar mikroklimatu zgodnie z obwiązującymi normami.


W skład miernika wchodzi:
-jednostka centrala
-zestaw czujników Ta, Tg, Tnw, RH,
-sonda do pomiaru prędkości powietrza Va,
-statyw umożliwiający montaż czujników pomiarowych na trzech poziomach,
-walizka transportowa.
W przypadku wyposażenia miernika w trzy zestawy czujników możliwe jest przeprowadzenie pomiaru mikroklimatu na trzech poziomach w bardzo krótkim czasie gdyż nie trzeba przekładać czujników na poszczególne poziomy w czasie wykonywania pomiaru oraz czekać dodatkowo na ustabilizowanie się czujników.
Dokładny opis dostępny w załączonym pliku:


Ulotka

 
 Aspirator osobisty GilAir PLUS Basic

Charakterystyka ogólna:
1. Aspirator osobisty o szerokim zakresie przepływu, stosowany do poboru prób powietrza, pyłów na filtry oraz zanieczyszczeń gazowych na rurki lub płuczki - bez konieczności podłączania dodatkowego zewnętrznego modułu niskich przepływów
2. Pobór prób powietrza w zakresie niskich przepływów od 20 ml/min do 499 ml/min
3. Pobór prób powietrza w zakresie wysokich przepływów od 0,5 l/min do 5 l/min
4. Kompensacja przepływu +/- 5% - powoduje, że ustawiony przepływ nie zmienia się pomimo zmian oporu na filtrze
5. Wykonanie iskrobezpieczne EX Atex

Dokładny opis dostępny w załączonym pliku:


Ulotka

 
 Zestaw do pomiaru Wolnej Krystalicznej Krzemionki metodą w podczerwieni IRFT

Zastaw zawiera:
- Spektrometr Interspec 200-X
- Prasę hydrauliczną
- Pastylkarkę
- Moździerz agatowy
- Wagę półmikroanalityczną
- Suszarkę
- Piec muflowy
- Wzorce i odczynniki do pomiaru frakcji respirabilnej WKK metodą FT IR
- Wdrożenie metody
Dokładny opis dostępny w załączonych plikach


Ulotka

Dodatki

 
 
Aspiratory osobiste || Aspiratory stacjonarne || Kalibratory przepływu || Poborniki LVS PM10, PM2.5, PM1 || Liczniki Cząstek || Generatory aerozolu || Liczniki cząstek do cieczy || Systemy badania filtrów || Mierniki hałasu, mikroklimatu, oświetlenia || Mierniki wibracji maszyn i urządzeń