Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Analiza wielkości i kształtu cząstek

Analizator wielkości cząstek PartAn 3D

AnalizatorPartAn3D to urządzenie badań wielkości cząstek i ich parametrów morfologicznych metodą dynamicznej analizy obrazu (DIA). Pomiar jest przeprowadzony na podstawie serii zdjęć każdej cząsteczki badanej próbki podczas ich swobodnego opadania. Podczas swobodnego opadania cząsteczki obracają się umożliwiając wykonanie ich zdjęć z różnych perspektyw a tym samym wyznaczenie ich parametrów morfologicznych i wymiarów 3D. Jest to jedyny na świecie tego typu analizator (analizy 3D). Cały proces rejestracji trwa od 1 do 5 min. i jest kontrolowany przez oprogramowanie miernika. Możliwe jest zastosowanie metod łączonych DIA&DLS (dynamiczna dyfrakcja laserowa) i wykonanie pomiaru w tym samym czasie dla obu metod. 

Zakres pomiaru:  15 um - 35 mm