Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Aspiratory stacjonarne

Aspiratory emisji 

ST5 Automatyczny pobornik emisji

Pobornik ST5 przeznaczony jest do pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych zgodnie z wymogami norm: EN 13284-1 i ISO 9096 (PN-Z-04030-7) 

Pobornik może być stosowany do wyboru z dwoma typami pomp: 4.5 m3/godz. lub

8.5 m3/godz (w zakresie przepływów 5-60 l/min.

Urządzenie można wyposażyć w głowicę  dyszami do poboru izokinetycznego lub/i impaktor kaskadowy MSSI jednoczesnego poboru trzech frakcji pyłu (całkowitej, PM10, PM2.5), spełniające wymogi normy ISO 23210 oraz EN 13284-2. Do pobornika można podłączyć sondy pomiaru ciśnienia  i sondy temperatury. 

HP5 - moduł do poboru emisji mikrozanieczyszczeń

Moduł HP5  to kompaktowe rozwiązanie do pobierania prób powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Ogrzewany kanał probiorczy zapobiega kondensacji i wykropleniu próbki podczas jej transportu do medium adsorpcyjnego. Niewielkie modyfikacje umożliwiają pobieranie różnego typu próbek emisji. Stosowany jest także z poborem próbek w "strumieniu boczynym". Montaż modułu nie wymaga stosowania narzędzi. HP5 z zastosowaniem pobornika ST5-EVO redukuje niezbędne czynności probiorcze do minimum. Moduł HP 5  spełnia wymogi poniższych metod pobierania prób mikrozanieczyszczeń: 


- EN ISO 13284-1/EPA5 PM – niskie stężenia

- ISO9096 PM niskie I wysokie stężenia

- EN ISO 1948-1 /EPA23 Dioksyny/Furany I PCB

- ISO 11338-1 WWA (PAHs)

- EN UNI 13211/OHM Rtęć całkowita

- EN 14385/EPA29 Metale cięźkie

- FprCEN/TS EN13740 Fluorki

- FprCEN/TS 17638 Formaldehyd

- ISO 21877 Amoniak

ST5-EVO Automatyczny pobornik emisji

Model ST5 EVO składa się z dwóch jednostek, jednostka sterująca, lekka (6 kg) zabierana jest w miejsce pobierania próbki. Cięzka jednostka może być pozostawiona osobno, bez konieczności jej wnoszenia do punktu pobierania próbek. 

Pobornik ST5 EVO przeznaczony jest do pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych zgodnie z wymogami norm: EN 13284-1 i ISO 9096 (PN-Z-04030-7) 

Pobornik może być stosowany do wyboru z dwoma typami pomp: 4.5 m3/godz. lub

8.5 m3/godz (w zakresie przepływów 5-60 l/min.

Urządzenie można wyposażyć w głowicę  dyszami do poboru izokinetycznego lub/i impaktor kaskadowy MSSI jednoczesnego poboru trzech frakcji pyłu (całkowitej, PM10, PM2.5), spełniające wymogi normy ISO 23210 oraz EN 13284-2. Do pobornika można podłączyć sondy pomiaru ciśnienia  i sondy temperatury. 

Model ST5 EVO składa się z dwóch jednostek, jednostka sterująca, lekka (6 kg) zabierana jest w miejsce pobierania próbki. Cięzka jednostka może być pozostawiona osobno, bez konieczności jej wnoszenia do punktu pobierania próbek. 

Aspiratory imisji 

QB 1 - Aspirator stacjonarny

Aspirator do poboru próbek w zakresie 0.016-2.5 m3/godz (0.3 – 40 l.min)

W zależności od zastosowania, dostępny w trzech różnych wersjach:

- QB1 V3.0 – z pompą 3 m3/godz.

- QB1 V5.0 – z pompą 5 m3/godz.

- QB1 V1.5 – z pompą 1.8 m3/godz. z zasilaniem akumulatora 24 V   

- Wbudowane dwa rotametry o zakresach 0,2 - 3 l/min i 2 - 30 l/min do ustawiania przepływu.

- Wbudowany gazomierz pozwalający na pomiar całkowitej objętości pobranej próby powietrza.

- Programowalny czas pracy i cykle pobierania próbek

- Obudowa odporna na uszkodzenia

PMx - Stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza

Stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza PMx wyposarzona jest w jeden lub dwa niezależne kanały pomiarowe z automatyczną zmianą filtrów. Warunki atmosferyczne podczas pobierania próbek są monitorowane przez sondy pomiaru temperatury, wilgorności, prędkości i kierunku wiatru. Automatyczny podajnik filtrów umożliwia bezobsługową prace stacji przez 3 tygodnie (21 filtrów). Praca stacji może być kontrolowana zdalnie za pomocą  oprogramowania GSM. 

Aspiratory emisji