Filtry CHMLAB...

filtry analizy grawimetrycznej, analiz chemicznych i przemysłowych...

Filtry CHMLAB...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM101

Pomiary w zakresie od -20 0C do +500C z automatycznym wyznaczeniem wskaźników:

PMV i PPD, WBGTin i WBGTout, IREQmin i twc 

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Wzorce wielkości cząstek BS PARTIKEL

Wzorce ilości cząstek LS SERIES

Standardy LS Series przeznaczone są do kalibracji liczników cząstek (wielkości cząstek). Zmienne stężenia wzorców w zależności od rozmiaru wielkości cząstek utrzymują stałą ilość cząsteczek w tej samej objętości wzorca, około 5000 cząsteczek/ml., co oznacza wykonanie pomiarów kalibracyjnych bez konieczności czasochłonnego rozcieńczenia wzorców.  

Wzorce wielkości cząstek HS SERIES

Wzorce wielkości cząstek kalibracji i sprawdzeń analizatorów wielkości cząstek (DLS-dynamicznej dyfrakcji laserowej). Wysokie stężenia wzorców umożliwiają kilkukrotne zastosowanie wzorca. Stałe stężenie wzorca w całej objętości próbki jest zagwarantowane przez zastosowanie środków powierzchniowo czynnych stabilizujących zawiesinę wzorca. 

Zestawy walidacji licznika cząstek PC SERIES 

Zestaw walidacji licznika cząstek zawiera próbki ze znaną ilością cząstek w próbce. W próbkach znajduje się mieszado magnetyczne do dyspersji zawieszonych cząstek. Zestaw zawiera próbki wolne od cząstek do przemycia komory licznika cząstek przed wykonaniem walidacji oraz do wyznaczenia punktu zerowego.

Wzorce są dostarczane wraz z instrukcją przeprowadzenia walidacji licznika cząstek zgodnie ze standardami PharmaCount1510 i TES ISO-MTD2.8

Wzorce testowe TE SERIES 

Wzorce testowe o wysokich stężeniach cząstek stałych, rzędu 5% o nieco szerszym przedziale rozkładu cząsteczkowego niż w przypadku wzorców serii LS, HS i PU (CV = 5%- 10%),  przeznaczone do celów testowych i badań wymagających wyższych stężeń zawieszonych cząsteczek.

 Wzorce proszków PU SERIES 

Wzorce przeznaczone do kalibracji i sprawdzeń urządzeń do pomiarów materiałów sypkich, „na sucho”. 

Wzorce anizotropowych cząstek Anisotropic SERIES

Wzorce o anizotropowych wymiarach, nie sferycznych kształtach. Wzorce znajdują zastosowanie w dynamicznej analizie obrazu 3D, DIA (Microtrac Dynamic Image Analyzer)  sprawdzeń poprawności działania analizatora. 

Wzorce testowe TE SERIES

Nominal
Size
Particle Diameter
(Mode)
Rel. Standard
Deviation (CV)
Volume
Catalog
Number
Price
  0.7µm
0.71µm ±0,02µm
<8%
25ml
Te0070-25
140 €
  1µm
1.00µm ±0.06µm
<9%
25mL
Te0100-25
160 €
  4µm
4.2µm ±0.2µm
<7%
25mL
Te0400-25
160 €
  7 µm
6.5µm ±0.2µm
4.9%
25mL
Te0700-25
160 €
10 µm
9.5µm ±0.2µm
<6%
25mL
Te1000-25
195 €
15 µm
15.3µm ±0.3µm
5.0%
25mL
Te1500-25
195 €
30 µm
31.7µm ±0.5µm
5.1%
25mL
Te3000-25
240 €

Wzorce LS SERIES

Nominal
Size
Particle Diameter
(Mode)
Rel. Standard
Deviation (CV)
Volume
Catalog
Number
Price
1.0 µm
1.00µm ±0.05µm
2.7%
 5mL
20mL
LS0100-05
LS0100-20
  100 €
205 €
1.5 µm
1.45µm ±0.04µm
1.8%
 5mL
20mL
LS0150-05
LS0150-20
  100 €
205 €
      
1.8 µm
1.83µm ±0.03µm
1.7%
 5mL
20mL
LS0180-05
LS0180-20
  100 €
205 €
2.0 µm
2.03µm ±0.06µm
2.1%
  5mL
20mL
LS0200-05
LS0200-20
  100 €
205 €
4.0 µm
3.77µm ±0.09µm
4.0%
 5mL
20mL
LS0400-05
LS0400-20
  100 €
205 €
4.5 µm
4.62µm ±0.11µm
2.7%
 5mL
20mL
LS0450-05
LS0450-20
  100 €
205 €
5.0 µm
4.88µm ±0.10µm
2.4%
 5mL
20mL
LS0500-05
LS0500-20
  110 €
225 €
7.0 µm
6.76µm ±0.08µm
2.8%
 5mL
20mL
LS0700-05
LS0700-20
  110 €
225 €
8.0 µm
8.03µm ±0.10µm
3.0%
 5mL
20mL
LS0800-05
LS0800-20
  110 €
225 €
9.0 µm
9.21µm ±0.10µm
2.8%
 5mL
20mL
LS0900-05
LS0900-20
  110 €
225 €
10 µm
9.87µm ±0.12µm
2.4%
 5mL
20mL
LS1000-05
LS1000-20
  135 €
305 €
14 µm
13.49µm ±0.11µm
2.9%
 5mL
20mL
LS1400-05
LS1400-20
  135 €
305 €
20 µm
19.55µm ±0.20µm
2.8%
 5mL
20mL
LS2000-05
LS2000-20
  135 €
305 €
25 µm
25.0 µm ±0.3µm
2.1%
 5mL
20mL
LS2500-05
LS2500-20
  135 €
305 €
27 µm
27.0 µm ±0.3µm
3.8%
 5mL
20mL
LS2700-05
LS2700-20
  135 €
305 €
30 µm
28.9 µm ±0.4µm
2.6%
 5mL
20mL
LS3000-05
LS3000-20
  135 €
305 €
40 µm
40.3 µm ±0.3µm
2.2%
 5mL
20mL
LS4000-05
LS4000-20
  135 €
305 €
50 µm
50.4 µm ±0.4µm
1.9%
 5mL
20mL
LS5000-05
LS5000-20
  135 €
305 €
75 µm
75.7 µm ±0.5µm
2.6%
 5mL
20mL
LS7500-05
LS7500-20
  135 €
305 €

Wzorce HS SERIES

Nominal
Size
Particle Diameter
(Mode)
Rel. Stand.
Deviation (CV)
Volume
Solids
Content
Catalog
Number
Price
150 nm
149nm ±7nm
3.3%
20mL
2%
HS0015-20
265 €
180 nm
185nm ±5nm
3.0%
20mL
2%
HS0018-20
265 €
250 nm
251nm ±5nm
3.2%
20mL
2%
HS0025-20
265 €
300 nm
308nm ±10nm
3.0%
20mL
2%
HS0030-20
265 €
400 nm
401nm ±9nm
4.7%
20mL
2%
HS0040-20
265 €
500 nm
519nm ±14nm
1.7%
20mL
2%
HS0050-20
265 €
600 nm
621nm ±14nm
3.3%
20mL
2%
HS0060-20
265 €
700 nm
738nm ±14nm
3.7%
20mL
2%
HS0070-20
265 €
1.0 µm
1.008µm ±0.028µm
2.2%
20mL
2%
HS0100-20
310 €
1.5 µm
1.543µm ±0.030µm
1.6%
20mL
3%
HS0150-20
310 €
2.0 µm
2.06µm ±0.07µm
3.8%
20mL
2%
HS0200-20
310 €
5.0 µm
5.15µm ±0.07µm
3.0%
20mL
3%
HS0500-20
310 €
7.0 µm
7.25µm ±0.08µm
3.0%
20mL
3%
HS0700-20
310 €
10 µm
10.25µm ±0.09µm
3.2%
20mL
3%
HS1000-20
375 €
15 µm
15.30µm ±0.10µm
3.3%
20mL
3%
HS1500-20
375 €
20 µm
20.01µm ±0.35µm
2.9%
20mL
3%
HS2000-20
375 €
40 µm
38.6µm ±0.4µm
3.9%
20mL
3%
HS4000-20
375 €
50 µm
52.1µm ±0.4µm
3.7%
20mL
3%
HS5000-20
375 €
75 µm
75.6µm ±0.4µm
3.2%
20mL
2%
HS7500-20
375 €
100 µm
97.2µm ±0.9µm
4.1%
20mL
2%
HS10000-20
375 €

Wzorce PU SERIES

Nominal
Size
Particle Diameter
(Mode)
Rel. Standard
Deviation (CV)
Quantity
Catalog
Number
Price
7 µm
6.68µm ±0.08µm
3.5%
1.0g
5.0g
Pu0700-01
Pu0700-05
230 €
860 €
9 µm
8.69µm ±0.12µm
3.5%
1.0 gr
5.0 gr
Pu0900-01
Pu0900-05
230 €
860 €
12 µm
12.20µm ±0.20µm
4.4%
1.0 gr
5.0 gr
Pu1200-01
Pu1200-05
240 €
895 €
20 µm
20.2µm ±0.4µm
3.8%
1.0 gr
5.0 gr
Pu2000-01
Pu2000-05
240 €
895 €
40 µm
38.0µm ±0.4µm
4.1%
1.0 gr
5.0 gr
Pu4000-01
Pu4000-05
240 €
895 €
80 µm
79.7µm ±0.5µm
2.1%
1.0 gr
5.0 gr
Pu8000-01
Pu8000-05
240 €
895 €
 

Anisotropic SERIES

Feret Diameter
xFmin    xFmax
Standard Deviation
xFmin    xFmax
Packaging
Size
Catalog
number
Price
24.3µm    42.9µm
±3.3µm    ±3.3µm
3.0mL suspension
251-0121
204 €
19.7µm    37.2µm
±3.2µm    ±5.0µm
100mg powder
251-0113
240 €

ZESTAWY PC SERIES

Nom.
Size
Nom.
Conc.
Mean Particle
Diameter
Certif. Particle
Concentration
Range
Kit
Set
Catalog
Number
Price
10 µm
3000
Part./mL
  9.6µm ±0.2µm
3020 Part./mL ±40 (1.3%)
7.0µm-12.0µm
Kit
Set
PC1003-25
PC1003a25
  75 €
180 €
25 µm
3000
Part./mL
26.9µm ±0.5µm
3010 Part./mL ±40 (1.3%)
20.0µm-30.0µm
Kit
Set
PC2503-25
PC2503a25
  75 €
180 €
40 µm
3000
Part./mL
40.5µm ±0.5µm
3020 Part./mL ±60 (2.0%)
30.0µm-50.0µm
Kit
Set
PC4003-25
PC4003a25
  75 €
180 €
70 µm
3000
Part./mL
64.8µm ±1.0µm
3010 Part./mL ±60 (2.0%)
50.0µm-80.0µm
Kit
Set
PC7003-25
PC7003a25
  75 €
180 €

Do pobrania