Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Głowica do frakcji respirabilnej typu Higgins-Dewell Cyclone
Kod katalogowy: FH 022-25 (25mm)
Kod katalogowy: FH 022-37 (37 mm)

Głowica FH 022, umożliwia pobiernie frakcji respirabilnej zanieczyszczeń pyłowych i aerozoli, zgodnie z PN EN 481 przy przepływie  2,2  l/min

D50%= 4 µm  (50 % przepuszczalności dla cząsteczek o średnicy aerodynamicznej  4 µm przy zastosowanym przepływie 2.2 l/min)

Dostępne są dwa typy głowicy, do stosowania z filtrami fi 25 mm (kod katalogowy FH 022-25) lub filtrami fi 37 mm (kod katalogowy FH 022-37) 

Głowica jest wykonana z tworzywa sztucznego o niewielkich rozmiarach i wadze.

Budodowa głowicy typu Higgins Dewell Cyclone jest zgodna z konstrukcją cyklonu typu Higgins Dewel.

Dane techniczne

Wymiary:                      10/3.3/5 cm
Waga:40 g
Średnica filtra:            25 mm (kod katalogowy: FH 022 - 25)37 mm (kod katalogowy: FH 022 - 37)
Frakcja całkowita:     D50%= 4 µm  (2,2 l/min)