Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Spektrometr aerozolu MiniWRAS 1371

Unikalny zakres pomiarowy w jednym urządzeniu

licznik cząstek i miernik zapylenia w jednym urządzeniu. Ultra szeroki zakres działania od 10 nm do 35  µm  dzięki zastosowaniu dwóch detektorów, optycznego – dyfrakcji laserowej oraz elektrycznego, spektrometru mobilności elektrycznej z klatką Faradaya, dla zakresu mniejszych cząstek.  

41 kanałów wielkości cząstek w zakresie  10 nm  … 35 µm

Spektrometr aerozolu 11D

Analizator aerozolu i licznik cząstek 11D

frakcja wdychalna, torakalnai respirabilna, PM10, PM4, PM2.5, PM1, PMCoaase, TSP oraz ilość cząstek.

31 kanałów wielkości cząstek w zakresie  0.253 … 35.15 µm

Identyfikowalny rozkład wielkości cząstek

GRIMM Dual Technology ze zintegrowanym filtrem pomiarów grawimetrycznych

Nowoczesny akumulator Li-Ion battery  10 godzin pomiaru

Cela optyczna z sensorem temperatury i wilgotności