Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Spektrometr FT IR


Interspec 200-X jest uniwersalnym spektrometrem z transformatą Fouriera, przeznaczonym do analizy spektralnej w zakresie podczerwieni, MIR  lub bliskiej podczerwieni NIR:

IR: 7800 cm-1 ÷ 350 cm-1 lub

NIR: 15800 cm-1 ÷ 3000 cm-1

 
 

Dane techniczne

Spektrometr Interspec 200-X 
Zakres długości fali:
IR:     7 800 -   350 cm-1 lubNIR: 15800 - 3000 cm-1
Rozdzielczość:
1 cm -1  (opcja: 0.5 cm-1), 2, 4, 8, 16 i 32 cm-1
Precyzja długości fali :
0.01 cm -1 
Źródło:
IR: Ceramiczne, wysokiej intensywnościNIR: Kwarcowa lampa halogenowa
Detektor:
IR: DLATGS        MCT - chłodzony ciekłym azotem (opcja)NIR: Fotodioda Si lub InGaAs
Interferometr:
Samo-kompensujący interferometr Michelsona/Pendulum roof mirror type/
Beam Splitter:
IR: Wielowarstwowy KBr pokryty BaF2 lub        /Multicoated KBr/       Wielowarstwowy ZnSe (opcja)        /Muticoated ZnSe/NIR: Stopiona krzemionka        /Fused silica/
Apertura:
F 3.2
Średnica wiązki:
30 mm
Częstotliwość odniesienia :
Laser VCSEL (670nm)
Wymiary:
59 X 39 X 19 cmKomora Próbek: 20 X 26 X 16 cmMożliwość przedmuchu komory próbek azotem
Waga:
24 kg
Temperatura:
15 - 28 0C     
Wilgotność:
poniżej 65 %
Funkcje oprogramowania:
Sterowanie pracą spektrometru: Odczyt i archiwizacja widm,Podstawowe funkcje: widmo referencyjne, widmo absorbancji, transmitancji i reflaktancji,  linia podstawowa, oznaczenie pasm charakterystycznych, moduł analizy ilościowej, tworzenie raportów wg schematów użytkownika.Funkcje dodatkowe: analityczne modelowanie widm, dodawanie, odejmowanie, uśrednianie widm, pochodna widma, Przekształcenia Kubelki-Munka, Kramersa-Kroniga, korekcja ATR.System operacyjny: Windows XP, 7 i 8.Połączenie: USB (18 bit, high speed)
Wyposażenie dodatkowe:
Pastylkarka, prasa, kuwety cieczowe i gazowe, przystawka ATR, DRIFT i inne akcesoria do spektroskopii w podczerwieni.

 

Opis

Standardowo spektrometr wyposażony jest  w detektor DLATGS o niskim stosunku sygnału  do szumu, 15000:1, zapewniającym bardzo czułą analizę najbardziej wymagających zastosowań.

Opcją jest zastosowanie ultra wysokoczułego detektora MCT, chłodzonego ciekłym azotem, głównie dla zastosowań naukowych. W zakresie bliskiej podczerwieni, zastosowane są detektory Si lub InGaAs. Dla pomiarów w środowisku o dużej wilgotności powietrza, można wyposażyć spektrometr w optykę ZnS, odporną na działanie wilgoci.

Analiza spektralna jest przeprowadzana z rozdzielczością od 1 cm-1(lub 0.5 cm-1 jako opcja) do 32 cm-1 z precyzją liczb falowych na poziomie 0.01 cm-1 z zastosowaniem kompaktowego interferometru Michelsona z samo kompensującym systemem optycznym.

Do zewnętrznego wyjścia spektrometru można podłączyć inne urządzenia spektroskopii w podczerwieni, mikroskop IR lub przystawkę RAMANA.

 

Duża komora próbek z możliwością przedmuchiwania azotem o wymiarach: 20 X 26 X 16 cm, umożliwia zastosowania szerokiej gamy  akcesoriów FT-IR:

- uniwersalny uchwyt umieszczenia próbek w wiązce optycznej (pastylek KBr) (w wyposażeniu standardowym)

- przystawki technik: ATR, DRIFT, odbicia lustrzanego, odbicia rozproszonego, fotografii akustycznej.

- kuwet do analizy cieczy i  skuwet do analizy gazów

 

Oprogramowanie spektrometru umożliwia intuicyjną pracę z widmami IR, wykonując standardowe operacje za pomocą ikon paska zadań lub korzystając z menu:

- rejestrację widm referencyjnych,  absorbancji, transmitancji, reflaktancji, operacji na widmach (np. uśrednianie widm, odejmowanie widm, pochodna widma),  zastosowanie przekształcenia Kubelki-Munka, korekcji ATR, przekształcenia Kramersa-Kroniga.

- automatyczne lub manualne wyznaczenie lini podstawowej

- automatyczne lub manualne wyznaczanie pasm charakterystycznych, pików

- tworzenie raportów według dowolnie zdefiniowanych szablonów użytkownika

- inne zaawansowane funkcje, np. wybór modelu apodyzacji

(wygładzenia sygnału przed zastosowaniem transformaty fouriera),

- funkcje własne modelowania widm (makra)

- moduł do analizy ilościowej (analiza na podstawie piku lub pola powierzchni jednego lub mieszaniny związków)

 

Oferujemy również pastylkarkę, prasę hydrauliczną, moździerz lub młynek do zastosowania w technice transmisyjnej i inne akcesoria dodatkowe do przygotowania prób analizy w podczerwieni.

Do pobrania