Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Liczniki cząstek

Licznik cząstek LAP 322

Licznik cząstek (spektrometr) LAP322 został zaprojektowany do pomiarów stężenia cząstek oraz określania charakterystyk aerozoli w powietrzu. Pozwala na określenie rozmiarów cząstek w sprayach, pyłach,
proszkach czy mgłach. Doskonale sprawdza się również przy analizie aerozoli testowych i kalibracyjnych, czy testach filtrów.

Licznik cząstek LAP 322 umożliwia pomiar cząstek aerozolu w zakresie 0.2 - 40 µm oraz stężenie cząstek. Pomiary są przeprowadzane techniką spektroemtryczną, pomiaru rozproszonego światła laserowego.

Dokładność pomiarów jest zgodna z wymogami normy ISO 21501-1 i VDI 3867, PART 4.

Do licznika dołączone jest intuicyjne oprogramowanie sterowania i zbierania danych pomiarowych PASWin, pracujące w systemie Windows.


Licznik cząstek LAP 340

LAP340 jest laserowym licznikiem cząstek przeznaczonym zarówno do pomiarów stacjonarnych jak i jako urządzenie przenośne. Pozwala na pomiar wielkości cząstek w 16 kanałach (zakres od 0.3 do 10 µm) 
z przepływem 28.3 l/min. Jest on często stosowany do monitorowania i walidacji pomieszczeń czystych oraz testów wydajnościowych filtrów.

Licznik cząstek LAP 340 spełnia wymagania pomiarów aerozoli w powietrzu i gazach ISO 21501-4. 

Generatory i dilutery aerozolu

Generator aerozolu ATM 226

Generator aerozolu ATM 226 przeznaczony jest do wytwarzania aerozoli testowych
o znanym stężeniu i rozkładzie cząstek. Urządzenie spełnia wymagania norm farmaceutycznych w tym VDI 3491. Obudowa generatora zbudowana jest ze stali nierdzewnej co ułatwia jej czyszczenie.
Samo urządzenie posiada wbudowany kompresor, co powoduje, że do jego pracy nie jest potrzebne podłączenie sprężonego powietrza. Przed rozpoczęciem rozpylania aerozolu pobierane powietrze jest oczyszczane przez filtr HEPA.

Generator aerozolu SAG 410

 Generator aerozoli z pyłów SAG410 przeznaczony jest m.in. do: testowania wydajności filtrów, analizy aerozoli, optymalizacji procesów spalania, obrazowania przepływu, analizy procesów mieszania i powlekania. 
Urządzenie pozwala na stosowanie wielu rodzajów pyłów testowych z dużą dokładnością i w długich okresach czasu, jak również na stosowanie i dokładne rozpylanie substancji o słabych właściwościach pylenia.

Generator SAG 410 wytwarza aerozole z pyłów zgodnie z wytycznymi dyrektywy VDI 3491-8.

Pył jest rozpylany z dyszy pompy zsącej podobnie do metody ISO 5011.

Generator aerozolu SAG 420

SAG420 jest urządzeniem służącym do generowania aerozolu z proszków. Dzięki swym specyficznym właściwościom jest chętnie wybieranym rozwiązaniem dla badania wydajności i pojemności filtrów (posiada zgodność z ISO 5011). 
Urządzenie cechuje duża dokładność oraz możliwość tworzenia aerozolu w długich okresach czasu, posiada szeroki zakres regulacji. Jest ono również proste w obsłudze i posiada przyjazny użytkownikowi interfejs.

Zakres masowy generowanego pyłu można regulować w bardzo szerokim zakresie od 6 g/h…12 kg/h  

Diluter aerozolu DIL 550

 

System Rozcieńczający DIL550 przeznaczony jest do dokładnego rozcieńczania aerozoli testowych zgodnie z zadanym współczynnikiem rozcieńczania w celu uzyskania aerozolu
o niższym stężeniu cząstek. Urządzenie w standardowej obudowie stalowej. 
Optyczne liczniki cząstek pozwalają na pomiary ilości cząstek pod warunkiem iż stężenie cząstek nie przekracza określonych wartości. Jeśli stężenie cząstek jest zbyt duże pomiary są niedokładne lub wręcz niemożliwe. Poprzez zastosowanie Systemu Rozcieńczającego DIL 550 możliwe jest uzyskanie rozcieńczenia w stosunku 1:100.

Diluter aerozolu DIL 554

System Rozcieńczający DIL554 przeznaczony jest do dokładnego rozcieńczania aerozoli testowych zgodnie z zadanym współczynnikiem rozcieńczania w celu uzyskania aerozolu
o niższym stężeniu cząstek. Urządzenie posiada nowoczesną łatwą do czyszczenia aluminiową obudowę. 
Optyczne liczniki cząstek pozwalają na pomiary ilości cząstek pod warunkiem iż stężenie cząstek nie przekracza określonych wartości. Jeśli stężenie cząstek jest zbyt duże pomiary są niedokładne lub wręcz niemożliwe. Poprzez zastosowanie Systemu Rozcieńczającego DIL 554 możliwe jest uzyskanie rozcieńczenia w stosunku 1:100.