Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Miernik Mikroklimatu EHA MM203

Miernik EHA MM203 został zaprojektowany w oparciu o normę ISO 7726. Miernik jest wyposażony w zestaw sond pomiaru Ta (temperatura powietrza), Tg (temperatura poczernionej kuli), Tnw (temperatura naturalna wilgotna), Rh  (wilgotność względna) i Va (prędkość powietrza). Podczas pomiarów są automatycznie  wyznaczane parametry środowisk termicznych: 

  • mikroklimatu umiarkowanego ISO 7730
  • mirkoklimatu gorącego PN-EN 27243
  • mikroklimatu zimnego ISO 11079
Wyposażenie miernika w trzy zestawy sond pomiarowych umożliwiają jednoczesny pomiar na poziomie kostek stóp, brzucha i głowy osoby opomiarowanej, skracając czas pomiarów do minimum. 
 

 

Wartości jednocześnie prezentowanie na wyświetlaczu podczas pomiaru jednocześnie dla trzech poziomów
 
 
Wartości mierzone
Wartości zadawane
Mikroklimat umiarkowany zgodnie z PN-EN ISO 7730
Mikroklimat gorący
zgodnie z PN-EN ISO 27243
Mikroklimat zimny
zgodnie z PN-EN ISO 11079
Pozostałe wyliczane wartości
TaTemperatura  powietrza,
Tg Temperatura czarnej kuli Fi15 cm,
TNW Temperatura naturalna wilgotna
RH Wilgotność względna,
Va Prędkość powietrza
MET (w met),
MET (w W/m2), CLO (w clo),
P (w l/m2/s)
PMV, PPD
 
WBGTIn  , WBGTout
 
IREQmin, IREQneutral, DLEmin, DLEneutral,
twc,,
ICLmin, ICLneutral,
RT, WCI, tch
t temperatura operacyjna
tr    średnia temperatura promieniowania
pas  ciśnienie pary wodnej nasyconej
pa   ciśnienie pary wodnej
TPR temperatura punktu rosy
Var względna prędkość powietrza

Dane techniczne

 
Dane techniczne miernika EHA MM203
Parametr
Charakterystyka
Zgodność z normami
ISO 7726 - Wymagania dla mierników,
ISO 7730 - Mikroklimat umiarkowany
PN-EN  27243 - Mikroklimat gorący,
ISO 11079 - Mikroklimat zimny
Wartości mierzone
Ta Temperatura powietrza
Tg Temperatura poczernionej kuli
TNW Temperatura naturalna wilgotna
RH Wilgotność względna
Va Prędkość powietrza
Wartości zadawane
MET (w met), MET (w W/m2), CLO (w clo)
P (w l/m2/s)
Wartości wyliczane
PMV Przewidywana ocena średnia, środowiska termicznego umiarkowanego
 
PPD Przewidywany odsetek niezadowolonych z panujących warunków termicznych
 
to  temperatura operacyjna
 
tr   średnia temperatura promieniowania
 
pas wartość ciśnienia pary wodnej nasyconej dla panujących warunków środowiska
 
pa  ciśnienie pary wodnej
 
TPR temperatura punktu rosy
 
WBGTIn temperatura wilgotna czarnej kuli bez nasłonecznienia
 
WBGTOut temperatura wilgotna czarnej kuli z nasłonecznieniem
 
tWC Wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 
Var względna prędkość powietrza
 
IREQminimal minimalna wartość izolacyjności termicznej odzieży w celu zachowania równowagi termicznej organizmu, dopuszczająca miejscowe wychłodzenie organizmu
 
IREQneutral neutralna wartość izolacyjności termicznej odzieży nie dopuszczająca wychłodzenia miejscowego organizmu.
 
DLEminimal (Duration Limited Time Minimal) Zalecany maksymalny czas ekspozycji w środowisku zimnym w warunkach dla IREQminimal > IC
 
DLEneutral (Duration Limited Time Neutral ) Zalecany maksymalny czas ekspozycji w środowisku zimnym w warunkach dla IREQminimal ≤ICl ≤ IREQneutral
 
Icl min minimalna wartość izolacyjności termicznej odzieży w celu zachowania równowagi termicznej organizmu, dopuszczająca miejscowe wychłodzenie organizmu (ISO 9920)
 
Icl neutral neutralna wartość izolacyjności termicznej odzieży nie dopuszczająca wychłodzenia miejscowego organizmu (ISO 9920)
 
RT Zalecana długość czasu przebywania w warunkach komfortu termicznego w celu odzyskania równowagi termicznej organizmu po ekspozycji na środowisko zimne o czasie trwania = DLE.
 
WCI wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 
tch temperatura chłodzenia strumienia powietrza
Funkcje miernika
Miernik mikroklimatu,
Kalkulator mikroklimatu,
Anemometr
 
Prezentacja wartości chwilowej, średniej, minimalnej, maksymalnej
 
Pamięć z funkcją przeliczania wskaźników mikroklimatu dla różnych wartości CLO, MET, P.
 
Programowanie czasu pomiaru, programowanie interwału zapisu pomiarów
 
Oddzielne programy oraz komórki pamięci dla różnych punktów lub poziomów pomiarowych
 
Współpraca z komputerem poprzez łącze USB
Zasilanie
Akumulator wewnętrzny z czasem ciągłej pracy 8 godz. 
Zasilacz sieciowy 230 VAC
Zasilanie z PC poprzez USB
Parametry fizyczne
Temperatura pracy: od – 20 … + 60 oC
TemperaturaW przypadku pomiarów krótkotrwałych możliwe jest wykonanie pomiarów w temperaturze pracy: od – 30 … + 60 oC
 
Wymiary obudowy 23 x 14 x 6 cm, Ciężar 800 gram
 
Typ obudowy IP54, Wyświetlacz 64 x 128 Pix

Do pobrania