Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Miernik PEM NHT 310

 • Pomiar pól elektromagnetycznych w zakresie DC - 40 GHz
 • Izotropowy sondy pomiarowe
 • Wskazania wartości skutecznej, maksymalnej i średniej.
 • Zapis pomiaru do pamięci
 • Funkcja monitoringu pola
 • Wbudowany moduł GPS zsynchronizowany z GOOGLE MAPS
 • Sygnalizacja dźwiękowa dla zadanej wartości natężenia pola
 • Wbudowany sensor temperatury
 • Analogowe wyjście sygnału dla oscyloskopu lub analizy widmowej pola elektromagnetycznego (dla wybranych sond), jednocześnie w trzech osiach X,Y,Z
 • Zdalne sterowanie miernikiem za pomocą interfejsu PC- światłowód
 • Filtr LCF pomiaru niskich częstotliwości pola elektromagnetycznego 5 Hz – 1 kHz
 • Filtr sond DC (1.5 Hz - 1kHz) pomiaru pola stałego
 • Możliwość wyboru jednostki wskazań (V/m, A/m, T, W/m2).
 • Zdalne sterowanie miernikiem  po połączeniu z komputerem PC
 • Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie, zmianę ustawień, transfer danych pomiarowych, opracowanie danych pomiarowych i ich eksport do innych programów obliczeniowych np. Microsoft EXCEL.

Zakres pomiarowy sond miernika NHT 310

Dane techniczne

Specyfikacja sond AC.
 
 
Sonda  10B
Sonda  02H
Sonda  11E
Sonda  02E
Sonda  04E
Zakres częstotliwości:
5 Hz – 400 kHz(5 Hz – 1 kHz)
300 KHz ÷ 30 MHZ
5 Hz- 400 kHz(5 Hz – 1 kHz)
200 kHz ÷ 40 MHz
3 MHz ÷ 40 GHz
Zakres pomiarowy:
0.1 µT ÷ 1 mT
0.016 ÷ 16 A/m
20 V/m ÷ 20 kV/m
2 ÷ 1200 V/m
0.8 ÷ 350 V/m
Typ sondy:
IzotropowaTypu Coils
IzotropowaTypu Coils
IzotropowaDiode Dipoles
IzotropowaDiode Dipoles
IzotropowaDiode Dipoles
Charakterystyka częstotliwościowa:
± 7%(50 Hz– 50kHz)
±1.5  dB(0.5 MHz – 30 MHz)
± 5%(50 Hz– 50kHz)
±1.5 dB(1MHz – 3 GHz )
±1 dB(1 MH – 3GHz)
Liniowość:
±7 %(1 µT ÷ 1 mT)
±0.5 dB
±6 %(>200 V/m)
±2.5 dB (3GHz-6.5GHz)
±2.5 dB(3GHz-18GHz)
Izotropowość:
±6 %(50Hz)
±0,5 dB(20 MHz)
±0.5 dB(1 kHz)
±0,5 dB(2 – 200 V/m)
±0,5 dB(2 – 300 V/m)
Zalecany interwał kalibracji:
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
Zakres temperatury pracy:
00C – 500C
00C – 500C
00C – 500C
00C – 500C
00C – 500C
Wymiary [mm]:
327 X 60 φ
327 X 120 φ
327 X 60 φ
327 X 60 φ
327 X 60 φ
Waga:
135 g
210 g
135 g
120 g
135 g
Akcesoria
Walizka transportowa, Ładowarka AC, akumulatory AA, światłowód 10 m, konwerter optyczny USB, instrukcja obsługi w języku polskim, sondy pomiarowe, Pamięć USB z oprogramowaniem miernika MicroLink. Świadectwa wzorcowania sond pomiarowych.
       

Do pobrania