Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Mierniki mikroklimatu EHA MM101

Miernik EHA MM101 został zaprojektowany w oparciu o normę ISO 7726. Miernik jest wyposażony w zestaw sond pomiaru Ta (temperatura powietrza), Tg(temperatura poczernionej kuli), Tnw(temperatura naturalna wilgotna), RH(wilgotność względna) i Va(prędkość powietrza). Podczas pomiarów automatycznie są wyznaczane parametry środowisk termicznych: 

  • mikroklimatu umiarkowanego ISO 7730
  • mirkoklimatu gorącego PN-EN 27243
  • mikroklimatu zimnego ISO 11079
Wyposażenie miernika w trzy zestawy sond pomiarowych umożliwiają jednoczesny pomiar na poziomie kostek stóp, brzucha i głowy osoby opomiarowanej, skracając czas pomiarów do minimum.