Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Miernik poziomu dźwięku SV 971

Miernik poziomu dźwięku klasy 1 IEC 61672:2002

 • Możliwość prowadzenia pomiarów zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy oraz hałasu w środowisku
 • Uproszczony tryb pracy “Start/Stop”
 • Możliwość pomiaru w trzech równoległych profilach
 • Analiza dźwięku w pasmach oktawowych i tercjowych (opcja)
 • Zapis historii czasowej pomiaru - funkcja Data Logger
 • Pamięć wyników na karcie MicroSD (standardowo 4 GB)
 • Funkcja nagrywania sygnału audio (opcja)
 • Możliwość zapisu notatki dźwiękowej do pomiaru
 • Funkcja dozymetru akustycznego (opcja)
 • Funkcja monitorowania drgań własnych przyrządu
 • Niewielka waga i rozmiary urządzenia
 • Kolorowy wyświetlacz OLED o dużym kontraście

Solidna obudowa IP65 (bez mikrofon

Miernik SVAN 979

 • Pomiar dźwięku w 1 klasie dokładności zgodny z normą PN-EN 61672:2002
 • Pomiar drgań (przyśpieszenia, prędkości i przemieszczania)
 • Możliwość pomiaru w trzech równoległych profilach
 • Analiza w pasmach 1/1 i 1/3 oktawy w czasie rzeczywistym
 • Analiza w pasmach 1/6 i 1/12 oktawy w czasie rzeczywistym (opcja)
 • Analiza FFT w czasie rzeczywistym 1600 linii w zakresie do 20 kHz (opcja)
 • Funkcja nagrywania przebiegów czasowych do pamięci zewnętrznej
 • Zapis historii czasowej pomiarów i widma łącznie ze zdarzeniami audio
 • Pomiar czasu pogłosu RT60
 • Funkcja Tonality (opcja)
 • Zaawansowane opcje wyzwalania pomiaru
 • Programowane filtry pasmowo-przepustowe
 • Automatyczne wykrywanie osłony przeciwwietrznej oraz kabla mikrofonowego
 • Wbudowany system monitorowania drgań własnych przyrządu
 • Karta pamięci MikroSD
 • Interfejs USB umożliwiający zdalną komunikację za pomocą GPRS, LAN i WLAN oraz synchronizację czasu przez GPS
 • Bluetooth & oraz aplikacja SvanMobile na smartphona
 • Kolorowy wyświetlacz o dużym kontraście - 10000:1
 • Wbudowany generator sygnałów
 • Osłona wszechpogodowa mikrofonu SA 279 (opcja)
 • Niewielka masa, wytrzymała obudowa
 • Łatwa obsługa

Pomiar ultradźwięków (model SV 979g)

Miernik SVAN 200

SV 200 to w pełni zintegrowane urządzenie do automatycznego monitorowania hałasu. Zapewnia ciągłe lub krótkookresowe wykonywanie pomiarów akustycznych i przesyłanie danych różnymi kanałami łączności, zdalne sterowanie i konfigurację. Możliwości pomiarowe stacji SV200 są dopasowane do zadań monitorowania hałasu. Urządzenie mierzy i zapamiętuje wyniki pomiarów niezbędne do przygotowywania raportów okresowych, zbiera szczegółowe informacje o warunkach akustycznych, niezbędne do dalszej analizy, pozwala na ich przesyłanie do stacji bazowej w celu prowadzenia ciągłego monitoringu w czasie rzeczywistym. Standardowe funkcje pomiarowe obejmują zapis historii czasowej pomiarów poziomu dźwięku, wyników analizy w pasmach oktawowych i tercjowych, nagrywanie zdarzeń akustycznych i analizę statystyczną. Możliwości pomiarowe mogą być rozszerzone o przesyłanie danych w czasie rzeczywistym i monitorowanie warunków pogodowych. Dzięki zastosowaniu podwójnej charakterystyki kierunkowej, stacja SV200 może być użyta zarówno do monitorowania hałasu komunikacyjnego czy przemysłowego jak i lotniczego.