Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Miernik PEM NHT 310

Pomiar pól elektromagnetycznych pomiaru pola elektrycznego i magnetycznego w zakresie DC - 40 GHz, Izotropowy sondy pomiarowe, wskazania wartości skutecznej, maksymalnej i średniej, zapis pomiaru do pamięci, funkcja monitoringu pola, wbudowany moduł GPS zsynchronizowany z GOOGLE MAPS, sygnalizacja dźwiękowa dla zadanej wartości natężenia pola, wbudowany sensor temperatury, analogowe wyjście sygnału dla oscyloskopu lub analizy widmowej pola elektromagnetycznego (dla wybranych sond), (jednocześnie w trzech osiach X,Y,Z), Zdalne sterowanie miernikiem za pomocą interfejsu PC- światłowód, Filtr LCF pomiaru niskich częstotliwości pola elektromagnetycznego 5 Hz – 1 kHz, Filtr sond DC (1.5 Hz - 1kHz) pomiaru pola stałego, możliwość wyboru jednostki wskazań (V/m, A/m, T, W/m2), zdalne sterowanie miernikiem  po połączeniu z komputerem PC, oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie, zmianę ustawień, transfer danych pomiarowych, opracowanie danych pomiarowych i ich eksport do innych programów obliczeniowych np. Microsoft EXCEL.