Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Pomiar promieniowania optycznego na stanowiskach pracy 

Miernik promierniowania optycznego HD 2402

Miernik promieniowania optycznego HD 2402 przeznaczony jest do pomiaru natężenia promieniowania optycznego w zakresie UV, UV-VIS, IR dla celów oceny warunków BHP. Miernik został opracowany w oparciu o zalecenia Dyrektywy Europejskiej  2006/25/WE spełniając wymogi prawne oceny higienicznej promieniowania optycznego obowiązujących przepisów prawa w Polsce.

Pomiar wszystkich zakresów UV, VIS, BLUE, IR odbywa się równocześnie a oprogramowanie sterujące miernikiem umożliwia podczas pomiaru ocenę higieniczną badanych stanowisk pracy.

Miernik promierniowania optycznego HD 2102.2

Miernik fotometryczny HD 2102.2 przeznaczony jest do pomiaru natężenia promieniowania optycznego w zakresie pomiarowym zależenie od zastosowanej sondy pomiarowej: 

 • LP PHOT - natężenie oświetlenia  [lux]
 • LP  LUM - luminancja [cd/m2]
 • LP UVA - moc promieniowania UVA [W/m2]
 • LP UVB  - moc promieniowania UVB[W/m2]
 • LP UVC - moc promieniowania UVC [W/m2]
 • LP PAR - pomiar skuteczności fotonów z zakresu syntezy chlorofilu [umol/m2s]
 • LP  RAD - pamiar radiancji [W/m2]
 • LP BLUE - promierniowania w zakresie BLUE [W/m2]
 • LP PYRA - promieniowania słonecznego [W/m2]


Pomiar promieniowania słonecznego

Miernik promieniowania słonecznego PYRA 10

Pyranometr LP PYRA 10 przeznaczony jest do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego (W/m2),  w zakresie spetktralnym UV, VIS i IR, (0.3 - 3 mm).

Wynik pomiaru promieniowania są sumą promieniowania słonecznego, bezpośrednio padającego na sensor oraz promieniowania rozproszonego.

Pyranometr posiada obudowę oddzielająca sondę pomiarową od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego, umożliwiając pomiar rozproszonego promieniowania nieba.

Pyranometr LP PYRA 10 jest sklasyfikowany, jako "drugi standard" w odniesieniu do normy ISO 9060

Konstrukcja i zastosowane materiały umożliwiają pomiar mocy promieniowania optycznego w szerokim zakresie spektralnym, pokrywającym 98% zakresu spektralnego promieniowania słonecznego,  283 nm – 3 mm.

Mierniki mikroklimatu

Badanie środowisk termicznych na stanowiskach pracy 

Miernik mikroklimatu HD 3203

Miernik mikroklimatu HD 32.3 A umożliwia pomiar środowiska termicznego zgodnie z wymogami dotyczącymi przyrządów pomiarowych, określonymi normą

 • PN-EN ISO 7726

            Zestaw sond pomiaru temperatury powietrza i wilgotności, temperatury poczernionej kuli oraz prędkości powietrza, umożliwia wyznaczenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat  umiarkowany: PMV i PPD, zgodnie z mormą:

 • PN-E ISO 7730

            Zestaw sond pomiaru temperatury naturalnej wilgotnej, temperatury poczernionej kuli oraz temperatury powietrza, umożliwia wyznaczenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat  gorący wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: WBGT   , zgodnie z normą:

 • PN-EN ISO 27243

Miernik mikrokloimatu HD 3201

Miernik mikroklimatu HD 3201 umożliwia pomiar środowiska termicznego zgodnie z wymogami dotyczącymi przyrządów pomiarowych, określonymi normą PN-EN ISO 7726

Wyliczenia parmaterów środowisk termicznych wykonywane jest za pomocą dołączonego do miernika oprogramowania DeltaLOG 10.

            Zestaw sond pomiaru temperatury powietrza i wilgotności, temperatury poczernionej kuli oraz prędkości powietrza, umożliwia wyznaczenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat  umiarkowany: PMV i PPD, DR, t0, teq, SWp, Ep, PHS, PDv, PDf, PDΔ, zgodnie z PN-EN ISO 7730

            Zestaw sond pomiaru temperatury naturalnej wilgotnej, temperatury poczernionej kuli oraz temperatury powietrza, umożliwia wyznaczenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat  gorący wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: WBGT   , zgodnie z PN-EN ISO 27243 oraz ISO 7933

            Zestaw sond pomiaru temperatury powietrza, poczernionej kuli, higrometru i prędkości przepływu powietrza umożliwia wyznaczenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat zimny:

IREQminimal, IREQneutral, ICLminimal, ICLneutral, DLEminimal, DLEneutral, RT,  Tsk, Wetnees, hc, hr, Pa, Tcl, Rt, E, Hres, R, C, WCI, zgodnie z PN EN ISO 11079