Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Analizator NANOTRAC FLEX

Nanotrac FLEX wykorzystuje metodę dynamicznej dyfrakcji laserowej (DLS) do pomiaru rozkładu wielkości cząstek badanego roztworu. Metoda wykorzystuje  naturalne własności cząsteczek zawieszonych w cieczy, rejestrowane są przesunięcia cząsteczek zawieszonych w badanym roztworze, cząsteczek które wykonują ruchy Browna. 

Zastosowanie heterodynowego detektora o takiej samej drodze optycznej jak emitowane źródło światła (180 st.) eliminuje błędy spowodowane różnicą dróg optycznych, gwarantując bardzo wysoką precyzję analizy.

Zmierzona intensywność rozproszonego światła przez zawieszone w roztworze badane cząsteczki jest skorelowana z ich wielkością równaniem Stokesa – Einstaina, analizator wykonując szybką analize Fourier’a wyznacza rozkład wielkości cząstek badanego układu. Metoda pozwala na bardzo szeroki zakres badań od 0.3 nm do 10 000 nm. Analizator znajduje również zastosowanie w  określeniu masy molowej badanych cząsteczek zgodnie z prawem Debye. Zastosowanie sondy In-situ pozwala na wykonanie pomiarów bezpośrednio przez zanurzenie sondy w analizowanym roztworze. 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy:
   
Wielkość cząstek
0.3 – 10 000 nm – metoda DLS (dynamiczna dyfrakcja laserowa)
Masa molowa
300 ÷ 20 000 000 u – metoda SLS (statyczna dyfrakcja laserowa)
Laser
Dioda laserowa 780 nm, moc: 3mW,
Klasy 1, zgodny z  21 CFR 1040.10
Sonda pomiarowa
Heterodynowa sonda o takiej samej drodze optycznej źródła światła i detekcji światła rozproszonego  - 180 st.  
z szafirowym okienkiem 8mm i światłowodem 1m
Pomiar temperatury
0° C ÷ 90°C
Dokładność +/- 0.1° C (w zakresie 10° C ÷ 50° C)
Wymiary
180 x 300 x 260 mm
 
Waga
6 kg
 
Dodatkowe wyposażenie
ZETRATOR – system automatycznego miareczkowania

Do pobrania