Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Wzorce NIST

Wzorce nist oznaczenia krystalicznej krzemionki:

Metoda PiMOŚP 2012, nr 4(74) - metoda z pastylek KBr

SRM 1878B - kwarc, frakcja respirabilna 

SRM 1879B- krystobalit, frakcja respirabilna 

Naważki wzorców: 0.5 g, 1.0g lub 5.0g 

 

Metoda PiMOŚP 2014, nr 3(81) - metoda bezpośredniego pomiarów z filtrów PVC - wzorce naniesione na filtr PVC. Wzorce mogą być stosowane w metodzie pastylek KBr - PiMOŚP 2012, nr 4(74), po zmienralizowaniu sączków z wzorcami. 

SRM 2950b - kwarc, frakcja respirabilna 

SRM 2960b - krystobalit, frakcja respirabilna 

zestaw filtrów : 5 µg, 10 µg, 20 µg, 50 µg, 100 µg, 250 µg, and 500 µg / filtr

OPIS

Wzorce do samodzielnego przygotowania krzywych wzorcowych przez rozcięczenie  z bromkiem potasu KBr (o czystości spektralnej do analiz XRD) – metoda PiMOŚP 2012, nr 4(74), CIOP:
SRM 1878ba-kwarc, frakcja respirabilna
Respirable Alpha Quartz (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard)
SRM 1879b – krystobalit, frakcja respirabilna
Respirable Cristobalite (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard)
                                                                                     Naważki: 0.5 g, 1.0 g lub 5.0 g

Do pobrania