Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Nasi partnerzy

 

 
Pobór prób powietrza, kalibratory przepływu, akcesoria poboru prób powietrza, optyczne pomiary zapylenia
 
Pomiary akustyczne i drgań
 
Pomiary akustyczne i drgań
 
Poborniki do badań emisji i imisji
 
Pomiaru mikroklimatu, poziomu dźwięku, jakości powietrza
 
Pomiary temperatury, wilgotności, ciśnienia, prędkości powietrza, oświetlenia, promieniowania optycznego, promieniowania naturalnego, mikroklimatu, analiza fizykochemiczna wody
 
Pomiar i analiza wielkości i kształtu cząstek, analizatory pylenia
 
Pomiary pomieszczeń o podwyższonym standardzie czystości, badania integralności filtrów, badania nanocząstek w powietrzu, generatory aerozolu 
 
Liczniki cząstek powietrza i gazów, wody i olejów, poborniki mikrobiologiczne
 
Badania pomieszczeń o podwyższonym standardzie czystości, badania integralności filtrów, generatory aerozolu, liczniki cząstek powietrza, wody i olejów 
 
Badania czystości powietrza w środowisku, emisji i imisji, monitoring zanieczyszczeń powetrza, aspiratory stacjonarne
 
Stanowiska testowe filtrów HEPA, Stanowiska testów pomieszczeń czystych
  
 Kalibratory przepływu zastosowań laboratoryjnych, kalibracji aspiratorów indywidualnych i stacjonarnych, kalibratorów stosowanych w  przemyśle o podwyższonej dokładności pomiaru oraz standardy metrologiczne pomiaru przepływu, kalibratory wzorcowe.
 
Pomiary i analiza nanocząsteczek, rozmiaru, kształtu, masy cząsteczkowej, potencjału zeta, analiza nanocząsteczek 3D
 
Pomiar pola elektromagnetycznego
 
Liczniki cząstek, dozymetr pomiaru nanocząsteczek
 
Badania materiałowe przemysłu wydobywczego, urządzenia laboratoryjne testów flotacyjnych przemysłu metalurgicznego, pobór prób labortoryjnych i przemysłowych, automatyczne systemy poboru prób, młynki i kruszarki, analiza sitowa
 
Spektrometry FT IR, akcesoria spektrometrii w podczerwieni
 
Akcesoria spektrometrii w podczerwieni
 
Akcesoria spektrometrii w podczerwieni
 
Akcesoria spektrometrii w podczerwieni
 
Biblioteki widm IR
 
Wzorce wielkości cząstek, wzorce kalibracyjne 
 
Fotometry i Generatory Aerozolu. Badania pomieszczeń czystych i integralności filtrów
 
Filtry poboru prób powietrza, membranowe, szklane i celulozowe. Mikrofiltry i filtry przemysłowe. Kolumny chromatograficzne, wypełnienie kolumn chromatograficznych.