Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Impaktor kaskadowy TE 10-800

Impaktor TE 10-800 przeznaczony jest do pomiarów stężenia określonych rozkładów wielkości mikroorganizmów w aerozolu (powietrzu badanego środowiska). Konstrukcja impaktora, średnica otworów kolejnych segmentów wraz z zastosowanym przepływem umożliwiają rozkład frakcji aerozolu na grupy o średnicach aerodynamicznych odpowiadających penetracji różnych miejsc układu oddechowego człowieka. Kolejne frakcje bioaerozolu są na każdym segmencie kierowane bezpośrednio na szalki petriego wypełnione podłożem agarowym w następnym etapie poddane analizie jakościowej lub ilościowej.

Impaktor FH-6

Impaktor FH5 jest urządzeniem pomiarowym służącym do poboru prób powietrza w celu badania w nim stężenia drobnoustrojów. Może on pobierać próby na podłoża aktywne - standardowe szalki Petriego (tzw. metoda impaktorowa), oraz na filtry (metoda filtracyjna). 

Obszar zastosowania: Szpitale, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i żywnościowy.

Pobornik mikrobiologiczny AC-100H

Poborniki mikrobiologiczne ActiveCount służą do poboru prób powietrza do badan mikrobiologicznych w pomieszczeniach czystych i aseptycznych. Dzięki precyzyjnie ustawionemu przepływowi, zapewniają pobranie pożądanej objętości powietrza do badania w trybie ciągłym lub okresowym
Urządzenia ActiveCount z filtrem HEPA spełniają wymagania normy ISO 14698, zapewniając dodatkowo skuteczność poboru d50 równe 1 mikron. Co więcej, wylot powietrza z urządzenia jest zaprojektowany tak, żeby uniknąć ponownego zassania pobranego już powietrza.