Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Nefelometr do pomiaru zapylenia

Zakres pomiaru: 0.001 mg/m3 - 10  mg/m3

Zasada pomiaru Nephelometru polega na pomiarze osłabienia wiązki światła emitowanego przez laser (diodowy),  rozproszonego przez zawieszone w powietrzu cząstki pyłu. 

Nephelometr jest skalibrowany wzorcowym pyłem Arizona Dust o składzie ziarnowym w zakresie mieszaniny frakcji respirabilnej, torakalnej i wdychanej odpowiadającym depozycji pyłów w obszarze pęcherzyków płucnych i obszarze tchawiczno - oskrzelowym układu oddechowego człowieka. Rozkład ziarnowy pyłu Arizona Dust jest najczęściej spotykany w środowisku rozkładem ziarnowym zawieszonych w powietrzu cząsteczek aerozoli.

Na podstawie pomiarów grawimetrycznych możliwe jest skorelowanie wników pomiaru optycznego nefelometrem do dowolnego typu pyłu badanego środowiska.