Filtry CHMLAB...

filtry analizy grawimetrycznej, analiz chemicznych i przemysłowych...

Filtry CHMLAB...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM101

Pomiary w zakresie od -20 0C do +500C z automatycznym wyznaczeniem wskaźników:

PMV i PPD, WBGTin i WBGTout, IREQmin i twc 

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Serwis urządzeń pomiarowych

 

 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń pomiarowych zamieszczonych w naszej ofercie.

Przeprowadzamy okresową kontrolę dostarczanych przez nas urządzeń, kalibrację urządzeń oraz wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

 

 

Aspiratory indywidualne Gillian oraz innych firm
Kalibratory przepływu Gilian 
Liczniki cząstek Klotz 
 
Liczniki cząstek Topas
 
Liczniki cząstek Grimm
 
Mierniki mikroklimatu różnych firm 
   
Aspiratory stacjonarne badań emisji i imisji 
 
Mierniki pól elektromagnetycznych Microrad
 
Mierniki poziomu dźwięku i drgań 
   

 

W ofercie posiadamy części eksploatacyjne, akumulatory oraz akcesoria pomiarowe.

Zapraszamy do współpracy