Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Spektrometr INTERSPEC 301-X

Interspec 301-X jest uniwersalnym, przenośnym spektrometrem z otwartą ścieżka optyczną umożliwiając pomiary zarówno metodą transmisyjną jak i innych technik przy zastosowaniu odpowiednich przystawek. 

IR: 7800 cm-1 ÷ 350 cm-1 lub

Przy zastosowaniu opcjonalnego oprogramowania eFTIR oraz bibliotek widm IR możliwa jest automatyczna analiza jakościowa badanych substancji. 

Dane techniczne

Spektrometr INTERSPEC 301-X
Zakres długości fali:
IR:     7 800 -   350 cm-1
Rozdzielczość:
1 cm -1  (opcja: od 0.5 cm-1), 2, 4, 8, 16 i 32 cm-1
Precyzja długości fali :
0.01 cm -1 
Źródło:
   IR: Ceramiczne, wysokiej intensywności
Detektor:
   IR: DLATGS
Interferometr:
Samo-kompensujący interferometr Michelsona
/Pendulum roof mirror type/
Beam Splitter:
   IR: Wielowarstwowy KBr pokryty BaF2
        /Multicoated KBr/  
Apertura:
F 3.2
Średnica wiązki:
10 mm
Częstotliwość odniesienia :
Laser VCSEL (670nm)
Wymiary:
49 X 39 X 20 cm
Otwarta ścieżka optyczna:  20 cm
Waga:
18 kg
Temperatura:
15 - 28 0C     
Wilgotność:
poniżej 65 %
Funkcje oprogramowania:
Sterowanie pracą spektrometru: Odczyt i archiwizacja widm,
Podstawowe funkcje: widmo referencyjne, widmo absorbancji, transmitancji i reflaktancji,  linia podstawowa, oznaczenie pasm charakterystycznych, moduł analizy ilościowej, tworzenie raportów wg schematów użytkownika.
Funkcje dodatkowe: analityczne modelowanie widm, dodawanie, odejmowanie, uśrednianie widm, pochodna widma, funkcje własne (makra) . Przekształcenia Kubelki-Munka, Kramersa-Kroniga, korekcja ATR.
System operacyjny: Windows XP, 7 i 8.
Połączenie: USB (18 bit, high speed)
Wyposażenie dodatkowe:
Pastylkarka, prasa, kuwety cieczowe i gazowe, przystawka ATR, DRIFT i inne akcesoria do spektroskopii w podczerwieni.

Opis

Interspec 301-X  jest przenośnym spektrometrem   z transformatą Fouriera FT, przeznaczonym do analizy spektralnej w zakresie podczerwieni, IR: 7800 cm-1 ÷ 350 cm-1

Spektrometr wyposażony jest  w detektor DLATGS o niskim stosunku sygnału  do szumu, 12000:1, zapewniającym bardzo czułą analizę najbardziej wymagających zastosowań. Analiza spektralna jest przeprowadzana z rozdzielczością od 1 cm-1(lub 0.5 cm-1 jako opcja) do 32 cm-1 z precyzją liczb falowych na poziomie 0.01 cm-1 z zastosowaniem kompaktowego interferometru Michelsona z samo kompensującym systemem optycznym.

 Otwarta ścieżka optyczna umożliwia zastosowanie szerokiej gamy akcesoriów FT IR:

 • uniwersalny uchwyt umieszczenia próbek w wiązce optycznej, pastylek KBr (w wyposażeniu standardowym).
 • przystawki technik: ATR, DRIFT, odbicia lustrzanego, odbicia rozproszonego, fotografii akustycznej.
 • kuwet do analizy cieczy
 • kuwet do analizy gazów

 

Oprogramowanie spektrometru umożliwia intuicyjną pracę z widmami IR, wykonując standardowe operacje za pomocą ikon paska zadań lub korzystając z menu:

 • rejestrację widm referencyjnych,  absorbancji, transmitancji, reflaktancji, operacji na widmach (np. uśrednianie widm, odejmowanie widm, pochodna widma),  zastosowanie przekształcenia Kubelki-Munka, korekcji ATR, przekształcenia Kramersa-Kroniga.
 • automatyczne lub manualne wyznaczenie lini podstawowej
 • automatyczne lub manualne wyznaczanie pasm charakterystycznych, pików
 • tworzenie raportów według szablonów użytkownika
 • inne zaawansowane funkcje, np. wybór modelu apodyzacji (wygładzenia sygnału przed zastosowaniem transformaty fouriera),
 •  inne funkcje własne modelowania widm (makra)
 • moduł do analizy ilościowej

  Oferujemy również pastylkarkę, prasę hydrauliczną, moździerz lub młynek agatowy i inne akcesoria dodatkowe do przygotowania prób analizy w podczerwieni.   

Do pobrania