Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Spektrometr INTERSPEC 308

Interspec 308 jest przenośnym spektrometrem z transformatą Fouriera FT z wbudowanym modułem techniki całkowitego wewnętrznego odbici, ATR (do wyboru jedno lub trójodbicowym), przeznaczonym do analizy spektralnej  w zakresie podczerwieni, IR: 7800 cm-1 ÷ 350 cm-1

Przy zastosowaniu opcjonalnego oprogramowania eFTIR oraz bibliotek widm IR możliwa jest automatyczna analiza jakościowa badanych substancji. 

 

Dane techniczne

Spektrometr INTERSPEC 308
Zakres długości fali:
IR:     7 800 -   350 cm-1
Rozdzielczość:
2 cm -1 
Komora próbek:
Przystawka ATR (jedno lub trójodbiciowa)
Źródło:
   IR: Ceramiczne, wysokiej intensywności
Detektor:
   IR: DLATGS
Interferometr:
Samo-kompensujący interferometr Michelsona
/Pendulum roof mirror type/
Beam Splitter:
   IR: Wielowarstwowy KBr pokryty BaF2
        /Multicoated KBr/  
Częstotliwość odniesienia :
Laser VCSEL (670nm)
Wymiary:
49 X 39 X 20 cm
Waga:
12 kg
Temperatura:
15 - 28 0C      
Wilgotność:
poniżej 65 %
Funkcje oprogramowania:
Sterowanie pracą spektrometru: Odczyt i archiwizacja widm,
Podstawowe funkcje: widmo referencyjne, widmo absorbancji, transmitancji i reflaktancji,  linia podstawowa, oznaczenie pasm charakterystycznych, moduł analizy ilościowej, tworzenie raportów wg schematów użytkownika.
Funkcje dodatkowe: analityczne modelowanie widm, dodawanie, odejmowanie, uśrednianie widm, pochodna widma, funkcje własne (makra) . Przekształcenia Kubelki-Munka, Kramersa-Kroniga, korekcja ATR.
System operacyjny: Windows XP, 7 i 8.
Połączenie: USB (18 bit, high speed)
Wyposażenie dodatkowe:
Biblioteki widm IR

Opis

 

Spektrometr wyposażony jest  w detektor DLATGS o niskim stosunku sygnału  do szumu, 12000:1, zapewniającym bardzo czułą analizę najbardziej wymagających zastosowań. Analiza spektralna jest przeprowadzana z rozdzielczością  2 cm-1 z precyzją liczb falowych na poziomie 0.01 cm-1 z zastosowaniem kompaktowego interferometru Michelsona z samo kompensującym systemem optycznym. Pomiary wykonywane są techniką odbiciową z zastosowaniem zintegrowanej ze spektrometrem przystawki ATR (jednokrotnego lub trójkrotnego odbicia)

Spektrometr umożliwia pomiary terenowe, zarówna ilościowe jak i jakościowe szerokiej gamy związków aktywnych w podczerwieni.

Do pomiarów jakościowych, identyfikacji nieznanej substancji można wykorzystać szeroką gamę bibliotek widm IR, związków nieorganicznych i organicznych, polimerów, narkotyków, leków, substancji toksycznych i innych bibliotek widm IR w zależności od charakteru badanych związków chemicznych.

 Oprogramowanie spektrometru umożliwia intuicyjną pracę z widmami IR, wykonując standardowe operacje za pomocą ikon paska zadań lub korzystając z menu:

  • rejestrację widm referencyjnych, absorbancji, transmitancji, reflaktancji, operacji na widmach (np. uśrednianie widm, odejmowanie widm, pochodna widma),  zastosowanie przekształcenia Kubelki-Munka, korekcji ATR, przekształcenia Kramersa-Kroniga.
  • automatyczne lub manualne wyznaczenie lini podstawowej
  • automatyczne lub manualne wyznaczanie pasm charakterystycznych, pików
  • tworzenie raportów według szablonów użytkownika
  • inne zaawansowane funkcje, np. wybór modelu apodyzacji (wygładzenia sygnału przed zastosowaniem transformaty fouriera),
  • inne funkcje własne modelowania widm (makra)
  • moduł do analizy ilościowej

 W przypadku niestandardowych zastosowań spektrometru w warunkach o dużej wilgotności powietrza spektrometr można wyposażyć w optykę odporną na działanie wilgoci ZnSE.

 

Do pobrania