Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Spektrometr INTERSPEC 403-X

Interspec 403-X jest edukacyjnym spektrometrem FTIR o modułowej budowie oraz przeźroczystej obudowie umożliwiającej obserwację pracy spektrometru. Spektrometr Interspec 403-X jest w pełni funkcjonalnym spektrometrem FTIR.

W zależności od konfiguracji spektrometru umożliwia pracę w zakresie średniej lub dalekiej podczerwieni:

 IR: 7800 cm-1 ÷ 350 cm-1 lub

NIR: 15800 cm-1 ÷ 3000 cm

Dane techniczne

Spektrometr INTERSPEC 403X
 
Zakres długości fali:
IR:     7 800 -   350 cm-1 lub
NIR: 15800 - 3000 cm-1
Rozdzielczość:
1 cm -1  (opcja: 0.5 cm-1), 2, 4, 8, 16 i 32 cm-1
Precyzja długości fali :
0.01 cm -1 
Źródło:
   IR: Ceramiczne, wysokiej intensywności
NIR: Kwarcowa lampa halogenowa
Detektor:
   IR: DLATGS
   NIR: Fotodioda Si lub InGaAs
Interferometr:
Samo-kompensujący interferometr Michelsona
/Pendulum roof mirror type/
Beam Splitter:
   IR: Wielowarstwowy KBr pokryty BaF2 lub
        /Multicoated KBr/
       Wielowarstwowy ZnSe (opcja)
        /Muticoated ZnSe/
NIR: Stopiona krzemionka
        /Fused silica/
Częstotliwość odniesienia :
Laser VCSEL (670nm)
Wymiary:
35 X 25 X 16 cm (moduł interferometru)
50 X 25 X 16 cm (cały system)
Waga:
10 kg
Temperatura:
15 - 28 0C     
Wilgotność:
poniżej 65 %
Funkcje oprogramowania:
Sterowanie pracą spektrometru: Odczyt i archiwizacja widm,
Podstawowe funkcje: widmo referencyjne, widmo absorbancji, transmitancji i reflaktancji,  linia podstawowa, oznaczenie pasm charakterystycznych, moduł analizy ilościowej, tworzenie raportów wg schematów użytkownika.
Funkcje dodatkowe: analityczne modelowanie widm, dodawanie, odejmowanie, uśrednianie widm, pochodna widma, Przekształcenia Kubelki-Munka, Kramersa-Kroniga, korekcja ATR.
System operacyjny: Windows XP, 7 i 8.
Połączenie: USB (18 bit, high speed)
Wyposażenie dodatkowe:
Pastylkarka, prasa, kuwety cieczowe i gazowe, przystawka ATR, DRIFT i inne akcesoria do spektroskopii w podczerwieni.
 

Opis

 Analiza spektralna jest przeprowadzana z rozdzielczością   2 cm-1 z precyzją liczb falowych na poziomie 0.01 cm-1 z zastosowaniem kompaktowego interferometru Michelsona z samo kompensującym systemem optycznym. Pomiary wykonywane są techniką odbiciową z zastosowaniem zintegrowanej przystawki ATR (jednokrotnego odbicia lub trójkrotnego odbicia)

Spektrometr umożliwia pomiary terenowe, zarówna ilościowe jak i jakościowe szerokiej gamy związków aktywnych w podczerwieni.

Do pomiarów jakościowych, identyfikacji nieznanej substancji można wykorzystać szeroką gamę bibliotek widm IR, związków nieorganicznych i organicznych, polimerów, narkotyków, leków, substancji toksycznych i innych bibliotek widm IR w zależności od charakteru badanych związków chemicznych.

 Oprogramowanie spektrometru umożliwia intuicyjną pracę z widmami IR, wykonując standardowe operacje za pomocą ikon paska zadań lub korzystając z menu:

  • rejestrację widm referencyjnych, absorbancji, transmitancji, reflaktancji, operacji na widmach (np. uśrednianie widm, odejmowanie widm, pochodna widma),  zastosowanie przekształcenia Kubelki-Munka, korekcji ATR, przekształcenia Kramersa-Kroniga.
  • automatyczne lub manualne wyznaczenie lini podstawowej
  • automatyczne lub manualne wyznaczanie pasm charakterystycznych, pików
  • tworzenie raportów według szablonów użytkownika
  • inne zaawansowane funkcje, np. wybór modelu apodyzacji (wygładzenia sygnałuprzed zastosowaniem transformaty fouriera),
  • inne funkcje własne modelowania widm (makra)
  • moduł do analizy ilościowej

 W przypadku niestandardowych zastosowań spektrometru w warunkach o dużej wilgotności powietrza spektrometr można wyposażyć w optykę odporną na działanie wilgoci ZnSE. 

Do pobrania