Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Spektrometr Interspec 200-X

Oznaczenie kwarcu i krystobalitu PiMOŚP 2012, nr 4(74)

 

Spektrometr INTERSPEC 200-X

Interspec 200-X jest uniwersalnym spektrometrem z transformatą Fouriera FT, przeznaczonym do analizy spektralnej w zakresie podczerwieni, IR. 

IR: 7800 cm-1 ÷ 350 cm-1 

Stosowany do oznaczeń respirabilnej krystalicznej krzemionki, kwarcu i krystobalitu oraz olejów mineralnych (faza ciekła aerozolu) - na stanowiskach pracy. 

Czas analizy: 10 sek. 

Oznaczalność kwarcu: 5 ug/próbkę 

* przy standardowych ustawieniach