Sync...

Sync ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK

JEDNOCZESNA ANALIZA DYFRAKCJI LASEROWEJ I OBRAZU 

Sync...
Mierniki mikroklimatu

Badanie mikroklimatu

Miernik mikroklimatu EHA MM203

Jednoczesny pomiar na 3-poziomach:

Mierniki mikroklimatu
czytaj więcej...

Pomiary hałasu i drgań

Mierniki poziomu dźwięku i drgań, pomiary na stanowiskach pracy,

badań srodowiskowych i akustyki budowlanej. 

czytaj więcej...
Aspiratory osobiste

Pobór prób powietrza

Aspiratory osobiste, przepływomierze, głowice pomiarowe, akcesoria

Aspiratory osobiste

Zestawy do badania filtrów oparte na liczniku cząstek

Zestaw do badania integralności filtrów HEPA oraz monitoringu pomieszczeń czystych oparty na liczniku cząstek i sondzie skanującej ScanAirPro

 Prezentowany zestaw umożliwia wygodne testowanie integralności filtrów HEPA i łatwe lokalizowanie ewentualnych przecieków. Wynik pomiaru jest prezentowany w czasie rzeczywistym na ekranie sondy skanującej. Urządzenie pozwala na wydrukowanie raportu z pomiaru, z zaznaczonymi rozmiarami przecieku. 

Samodzielny licznik cząstek SolAir 3100 umożliwia bieżące monitorowanie i walidację pomieszczeń typu cleanroom.

Zestaw do badania integralności filtrów HEPA oraz monitoringu pomieszczeń czystych oparty na liczniku cząstek SolAir 3100 i komponentach firmy Topas

Prezentowany zestaw pozwala na badanie integralności filtrów na podstawie porównania wyników pomiaru stężenia cząstek przed filtrem (pomiar upstream) i za filtrem (pomiar downstream) oraz lokalizowanie przecieków

Samodzielny licznik cząstek SolAir 3100 umożliwia bieżące monitorowanie i walidację pomieszczeń typu cleanroom.

Zestaw do badania integralności filtrów HEPA oraz monitoringu pomieszczeń czystych oparty na liczniku cząstek Abakus AMA LDS-328

Prezentowany zestaw do badania integralności filtrów opiera swoje działanie na liczniku cząstek. Zestaw pozwala na badanie integralności filtrów na podstawie porównania wyników pomiaru stężenia cząstek przed filtrem (pomiar upstream) i za filtrem (pomiar downstream).

Licznik cząstek Abakus AMA LDS-328 pozwala także na monitorowanie pomieszczeń czystych.

Zestawy do badania filtrów oparte na fotometrze

Zestaw do badania integralności filtrów HEPA oparty na fotometrze ATI 2D i generatorze aerozolu ATI 5D

Prezentowany zestaw do badania integralności filtrów opiera swoje działanie na fotometrze ATI 2D wyposażonego w inteligentną sondę Iprobe. Zestaw pozwala na badanie integralności filtrów na podstawie porównania wyników pomiaru stężenia cząstek przed filtrem (pomiar upstream) i za filtrem (pomiar downstream). Sonda skanująca z wyświetlaczem pokazuje w czasie rzeczywistym wartość przecieku w danym miejscu badanego filtra.